Raad van Advies

Om als gastvrijheidssector partner te worden bij gebiedsontwikkeling moet er veel gebeuren, niet alleen binnen de sector maar ook in de relatie tussen de sector en de rest van de samenleving. Daarom is een breed samengestelde Raad van Advies ingesteld met prominente vertegenwoordigers uit de samenleving. De Raad van Advies heeft als taak om STIRR te adviseren over de strategie om de gewenste omslag te realiseren, deze strategie te monitoren en bij te stellen en uit te dragen.

De volgende mensen hebben op persoonlijke titel zitting in de Raad van Advies:

 • John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, voorzitter
 • Hans Hillebrand, directeur STIRR, ambtelijk secretaris
 • Bart de Boer, voormalig president CEO De Efteling
 • Hans Dolman, directeur Thermen Bussloo
 • Erik Droogh, directeur Leisurelands (voorheen RGV)
 • Thomas Heerkens, algemeen directeur Landal
 • Debbie Kamphuis, directeur Divisie Beleven & Benutten, Staatsbosbeheer
 • Leo Klaassen, voormalig voorzitter OSO
 • Erna Kruitwagen-Hajenius, directeur/eigenaar Buitengoed de Panoven
 • Robbert Northolt, directeur Camping Scheldeoord
 • Jaap Renkema, Programmananager Public Affairs ANWB
 • Jean Paul Schaaij, directeur Groenfonds
 • Tim Slager, directeur Molecaten
 • Ger Swinkels, eigenaar Innocity
 • Joep Thönissen, voormalig directeur RECRON
 • Ger Vos, senior consultant EZ