Landschapspark Bergsche Heide

Centraal in de academische werkplaats van 17 januari 2014 stond het Landschapspark Bergsche Heide bij Bergen op Zoom. Met het Landschapspark willen bewoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied dat dreigt te verrommelen. Streven is om in dat kader een “kennislab” te ontwikkelen waarin zoveel mogelijk lokale know-how bijeenkomt om het gebied blijvend door te ontwikkelen.
In de ochtend is aandacht besteed aan de plannen die er zijn voor het Landschapspark Bergsche Heide. In de middag stond de vraag centraal ‘Hoe organiseer je een kennislab? Wat is daarvoor nodig? Welke vragen zouden centraal moeten staan en waar en hoe adresseer je ze?’. Ter inspiratie waren er twee korte lezingen. Hans Mommaas ging in zijn presentatie in op kennismanagement in meer algemene zin. In de tweede presentatie vertelde Karin van Beckhoven over de ervaringen van de kenniswerkplaats ‘Groene Hart Academie’.

Lees het verslag van de bijeenkomst.
De presentaties en eventuele andere documentatie kunt u hieronder bekijken.

Presentaties

  • Presentatie ‘Landschapspark Bergsche Heide’ door Guus Broos (woordvoerder Holding Landschapspark Bergsche Heide)
  • Kennismanagement algemeen door Hans Mommaas(UvT)
  • Presentatie ‘Groene Hart Academie’ door Karin van Beckhoven (Inholland)