Metropoolregio Amsterdam

In de werkplaatssessie van 16 november 2012 stond de Metropoolregio Amsterdam met het 3-jarige project ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ (ABHZ) centraal. Doel van de bijeenkomst was om dit project gezamenlijk uit te diepen en te leren van de aanpak. Het werd een inspirerende dag waarbij deelnemers kennis uitwisselden over het project en inspiratie opdeden voor hun eigen regio.

Lees het verslag van de bijeenkomst.
De presentaties en andere documentatie kunt u hieronder bekijken.

Presentaties

  • Inleidende presentatie met achtergrondinformatie over de academische werkplaats en terugkoppeling kennisvragen 1e werkplaatssessie door Hans Hillebrand van STIRR
  • Presentatie Metropoolregio door Diana van Loenen programmaleider van het project ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ en werkzaam voor Stadsregio Amsterdam
  • Presentatie ‘Leisure als placemaker’ door Jan Oosterman van Royalhaskoning DHV

Documentatie

  • Artikel ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ uit vakblad Recreatie en Toerisme
  • Brochure ‘Amsterdam bezoeker, Holland zien’
  • Website Metropoolregio Amsterdam