Noordkop Noord-Holland

Centraal in de academische werkplaats op 15 maart 2013 stond het project ‘Pionieren in Zee’, geïnitieerd door provincie Noord-Holland. Dit project heeft tot doel om via een beeldverhaal voor de Noordkop te komen tot economische bedrijvigheid en een kwaliteitsslag in de regio. De prangende vraag in het project is: ‘Hoe verbind je ondernemers aan een beeldverhalentraject’. Tijdens de bijeenkomst bekeken de deelnemers het project in intervisie-achtige setting.  In het ochtenddeel besteedden we tijd aan het goed begrijpen wat men in de regio doet, hoe men dat doet, en waarom men dat zo doet. In de middag behandelden we een praktijkcase van een marktconsultatietraject in Zeeland (Poort van Zeeland). Hieruit vloeiden  lessen en adviezen voort voor de Noordkop. En frisse ideeën voor de deelnemesr om mee naar huis te nemen.

Lees het verslag van de bijeenkomst.
De presentaties en eventuele andere documentatie kunt u hieronder bekijken.

Presentaties

  • Inleidende presentatie met achtergrondinformatie over de academische werkplaats en terugkoppeling van eerdere werkplaatssessies door Hans Hillebrand van STIRR
  • Presentatie regionaal beeldverhaal door Joris Pieter Neuteboom (provincie Noord-Holland)
  • Presentatie Project Noordkop: Pionieren in zee door Ellen Klaus (Cultuurcompagnie Noord-Holland)
  • Presentatie ‘Marktconsultatietraject Poort van Zeeland: hoe betrek je ondernemers bij gebiedsontwikkeling’ door Nicolaas Veltman (Grontmij)
    en het achtergronddocument