Park21

In de academische werkplaats van 12 december 2014 stond PARK21 centraal, een polderlandschap van duizend hectare in de metropoolregio Amsterdam. PARK21 wordt een belevenis, een vrijetijdslandschap in het hart van de polder. Een park dat stad en land verbindt en voorziet in de behoefte aan veelzijdige (hedendaagse) recreatiemogelijkheden van omwonenden. Tegelijkertijd brengt het park functies tot ontwikkeling voor de recreatieve en toeristische markt in de Metropoolregio Amsterdam.
Het gebied staat voor de uitdaging om het totaal van 1000 ha als samenhangend geheel te ontwikkelen met een helder concept op basis van het thema Holland. Hier bestaat het risico dat er onbalans gaat ontstaan tussen particulier initiatief en het collectief concept. De som moet meer dan de delen worden. Dit thema kwam deze dag aan bod.

In de ochtend kregen we eerst meer te horen over het concept PARK21 en de uitdagingen die er nu liggen. In de middag stond de vraag centraal ‘Hoe zorg je voor borging van het belevingsconcept en merk ‘Park 21′ dat tegelijkertijd voldoende ruimte laat voor inbreng van marktpartijen en wat is daarvoor dan nodig?’. Ter inspiratie zette Peter Verdaasdonk, expert op het gebied van Leisure Management, uiteen wat ondernemers mogelijk nodig hebben om actief mee te doen. Elies Lemkes vertelde uit eigen ervaring over de aanpak bij Brainport. Vervolgens gingen de deelnemers in groepen uiteen om met de centrale vraag aan de slag te gaan.

Lees het verslag van de bijeenkomst.
De presentaties en eventuele andere documentatie kunt u hieronder bekijken.

Presentaties

  • Presentatie ‘Het concept PARK21’ door Rob van Aerschot van gemeente Haarlemmermeer
  • Presentatie ‘Werken met een vooropgezet concept; de aanpak van Brainport’ door Elies Lemkes (Algemeen Directeur ZLTO, voormalig Directievoorzitter Brainport Development)
  • Presentatie ‘Participatie in een vooropgezet parkconcept’ vanuit ondernemersperspectief door Peter Verdaasdonk (Verdaasdonk Management & Consultancy)