Vechtdal

In deze academische werkplaats van 12 april 2013 stond het Vechtdal met het programma Ruimte voor de Vecht centraal. Het programma kent drie speerpunten: waterveiligheid, natuurontwikkeling en een sociaal-economische impuls realiseren. Tijdens de dag bogen de deelnemers zich over de vraag ‘Hoe kan je ondernemers producent maken van ruimtelijke kwaliteit en meer specifiek natuur?’.

In de ochtend hebben we aandacht besteed aan recreatie als sociaal economische impuls in het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ en bekeken we hoe ondernemers in het gebied betrokken worden bij (de ontwikkeling van) ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens is in twee groepen dieper ingegaan op het programma ‘Ruimte voor de Vecht’. Doel van de ochtend was om de aanpak van het programma gezamenlijk uit te diepen.
In de middag vertelde Jan Kromwijk, eigenaar van Recreatiebedrijf Marnemoende hoe hij natuur geïntegreerd heeft in zijn bedrijf, wat hem motiveert om met natuur bezig te zijn en hoe dit uitpakt voor zijn onderneming.  Ook werd een filmpje vertoond van ondernemer Toon Weijenborg van Camping Zeeburg Amsterdam die vertelde over zijn Green Deal waarin economische groei en groen samengaan. De deelnemers gaven vervolgens aan wat zij inspirerend vonden aan de aanpak van de ondernemers en benoemden vervolgens belangrijke aandachtspunten voor het Vechtdal. We kijken terug op een boeiende bijeenkomst.

Lees het verslag van de bijeenkomst.
De presentaties en eventuele andere documentatie kunt u hieronder bekijken.

Presentaties

  • Inleidende presentatie met achtergrondinformatie over de academische werkplaats en terugkoppeling van eerdere werkplaatssessies door Tanja Emonts van STIRR
  • Presentatie ‘Ruimte voor de Vecht’ door Maarten Pouwel en Jolanda Vrolijk (provincie Overijssel)
  • Presentatie Recreatiebedrijf Marnemoende door eigenaar Jan Kromwijk
  • Filmpje Camping Zeeburg Amsterdam door Toon Weijenborg