Veluwerandmeren

In de academische werkplaats van 29 november 2013 kwam het gebiedsverhaal van de Veluwerandmeren aan bod met als centrale vraag ‘Wat is het gebiedsverhaal van de Veluwerandmeren en hoe maak je dat productief?’. De bijeenkomst werd samen met de gemeente Dronten en NederlandBovenWater voorbereid.

In de ochtend vertelden Rob Daamen en Gauke Zijlstra over de parels in het gebied (respectievelijk Waterfront Harderwijk en de Flevoboulevard ) en vervolgens werden vanuit de centrale vraag, in drie groepjes, deze introducties verder aangescherpt . Het ochtendprogramma werd door burgemeester Dick van Hemmen van Nunspeet afgesloten.
In de middag ging Hans Mommaas dieper in op de vraag wat de essentie van een gebiedsverhaal is. Ter illustratie gaf René Seijben een presentatie waarin hij vertelde over de ervaringen van stadsregio Parkstad Limburg.

Lees het verslag van de bijeenkomst.
De presentaties en eventuele andere documentatie kunt u hieronder bekijken.

Presentaties

 

  • Inleidende presentatie met achtergrondinformatie over de academische werkplaats en het programma van de dag door Hans Hillebrand van STIRR
  • Presentatie ‘Meerwaardecreatie in de praktijk’ door Ab van Luin van NederLand Boven Water
  • Presentatie ‘Waterfront Harderwijk’ door Rob Daamen, projectwethouder Harderwijk
  • Presentatie ‘Ondernemen in de grootste speeltuin van Nederland’ door Gauke Zijlstra, vereniging Flevoboulevard
  • Presentatie ‘Regionale Beeldverhalen’ door Hans Mommaas, Telos
  • Presentatie ‘Leisure Ontwikkeling Parkstad Limburg’ door René Seijben