Augmented Reality

Augmented reality (toegevoegde realiteit) combineert de werkelijkheid met virtuele realiteit door middel van bijvoorbeeld AR-tags (een soort barcode) of Layars (een laagje extra informatie over het beeld van je camera). Smartphones en tablets zijn ideaal om plaatsgebonden informatie te geven in beeld en geluid. Zo kun je bijvoorbeeld al lopend door Amsterdam de historie van de verschillende gebouwen bekijken of beluisteren door alleen je smartphone op een gebouw te richten.

Het gebruik van augmented reality is vooral in de eindfase een mogelijkheid om op locatie het verhaal te vertellen en uit te beelden aan consumenten.

Sterke punten van AR-toepassingen zijn dat het de potentie heeft om een doelgroep te trekken die met ‘traditionele’ media minder goed te verleiden is, er kunnen steeds nieuwe verhalen worden verteld en er zijn minder ontsierende borden nodig in het terrein. De belangrijkste nadelen zijn dat veel recreanten en toeristen nu nog niet erg gewend zijn aan AR-toepassingen, dat het ontwikkelen van goede applicaties (het softwareprogramma dat de extra informatie geeft) kostbaar is en dat er op de locaties dekking van een datanetwerk moet zijn.

Inspirerende voorbeelden