Groene Recreatie Boulevard

In het Zeeuwse Baarland ligt comfortcamping Scheldeoord. De eigenaar van deze camping wil zijn bedrijf uitbreiden en een impuls geven aan de omgeving. Hij heeft een plan opgesteld voor de ontwikkeling van ‘Eiland Scheldeoord’. Het betreft een combinatie van (natte)natuur- en recreatieontwikkeling gekoppeld aan attracties. Eiland Scheldeoord wordt 150 hectare groot, daarvan is een deel binnendijks en een deel buitendijks. Op deze manier ontstaat een ‘Groene Recreatie Boulevard’.

Scheldeoord wil deze Groene Recreatie Boulevard  niet een op zichzelf staand iets laten zijn. Het moet een logisch onderdeel worden van de omgeving; het agrarisch gebied, de natuur, de kleine dorpskernen en het water. Deze integrale aanpak zal het plan inhoudelijk versterken en het maakt de kans groter dat er een lokaal gedragen plan ontstaat.

Belangrijke kernwaarden in de ontwikkeling van de Groene Recreatie Boulevard zijn: cradle to cradle; leven met elkaar; een ontmoetingsplek; een vitale regio; het bieden van nieuwe economische ontwikkelingskansen voor de streek; meer werkgelegenheid; en het onderling verbinden van toeristische activiteiten.