InnovatieProgramma Green Deals

Rond de Icoonprojecten die invulling geven aan de Green Deal Natuur en Recreatie is een InnovatieProgramma opgezet met een looptijd van drie jaar. De belangrijkste doelen van dit programma zijn om de dealpartners actief te ondersteunen zodat de projecten sneller en beter verlopen, te zorgen dat leerervaringen (succesfactoren en missers) beschikbaar komen voor andere ondernemers en overheden en om de totstandkoming van meer Green Deals te initiëren.

Inmiddels is het programma afgerond en zijn de resultaten zichtbaar. Het belangrijkste resultaat is dat duidelijk is geworden dat een ‘convenant-aanpak’, waarmee in de Green Deals gewerkt wordt, versneld tot resultaat leidt in projecten rond groene groei in de gastvrijheidssector én tot betere resultaten leidt. Opschalen van het werken via een dergelijke aanpak is dan ook zeker aan te bevelen.

In de publicatie ‘Aan tafel! Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid. Lessen uit Green Deals Natuur & Gastvrijheid’ staan de resultaten meer in detail beschreven. Ook zijn daarin tips te vinden over het werken volgens een Green Deal-aanpak. Dit boekje kunt u downloaden.
In de flyer ‘Samenwerken aan Groen, groei en gastvrijheid’ is de werkwijze op beeldende wijze weergegeven. De flyer is te bestellen via info@recreatieenruimte.nl.

Illustratie_def Green Dealkl