Toegang tot vreemd vermogen

Het blijkt om allerlei redenen voor veel ondernemers lastig om aan geld te komen voor de vernieuwingen die nodig zijn om te komen tot Gastvrijheid van Wereldklasse. Sinds begin 2011 hebben InnovatieNetwerk en STIRR samen met Leisurelands (RGV) en Molecaten aan dit probleem gewerkt door een participatiemaatschappij op te zetten. Hieraan is het concept Participatiemaatschappij gekoppeld. Participanten in een zo’n maatschappij zijn ervaren en kapitaalkrachtige ondernemers. Zij ondersteunen met raad en daad collega’s die willen investeren in vernieuwing, maar die daarvoor onvoldoende middelen bijeen kunnen krijgen via het normale bancaire circuit.

De raad bestaat uit het goed inschatten en reduceren van de risico’s. De daad betreft het risicodragend participeren in de vernieuwing. Raad en daad samen maken het aantrekken van vreemd vermogen gemakkelijker, waardoor een soort vliegwieleffect ontstaat. De participatie kan later volgens een uitgestippeld verdienmodel teruggekocht worden door de ondernemer om wiens onderneming het gaat.

Sinds 2014 is de participatiemaatschappij voor de gastvrijheidssector operationeel. Leisurelands  en Molecaten zijn de trekkers, LI Leisure Investments is de naam.