Digitale Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte

De laatste Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte

Met het opheffen van de STIRR zullen er geen nieuwe nieuwsbrieven meer verschijnen. Het archief blijft wel toegankelijk.

Lees laatste Nieuwsbrief (nummer 50, december 2019).

In deze laatste nieuwsbrief het bericht dat de STIRR zich na 10 jaar op kan  heffen. Het doel is bereikt en we kijken terug op onder andere drie mooie succesprojecten.
Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar de duurame biomassa voor de product ie van waterstof. Verwaarding van voedselreststromen wordt ook opgepakt door Landal Greenparken, zoals in Landal GreenPark Duc de Brabant, waar door Wageningen Food & Biobased Research, mede in opdracht van STIRR, is gekeken naar de mogelijkheden om de voedselreststromen beter te verwaarden.