Wat is STIRR?

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is een initiatief van een aantal vooruitstrevende recreatieondernemers en fungeert als aanjager van initiatieven op het snijvlak van recreatie en ruimte. De ambitie is recreatie en toerisme (de gastvrijheidssector) tot een gewaardeerde partner te maken bij gebiedsontwikkeling met als imago: krachtig, eigentijds en belangrijk voor de samenleving. Dat doen we door (strategische) innovaties in de praktijk te ondersteunen en stimuleren.

Ondernemers, overheden, organisaties en onderwijs- en kennisinstellingen zijn onze partners. We brengen deze partijen samen, we denken met hen mee, jagen zelf innovaties aan en zorgen dat leerervaringen worden gedeeld. Dit doen we op deze website, via onze nieuwsbrief, in bijeenkomsten en via publicaties.

Drie hoofdactiviteiten

STIRR ontplooit op dit moment drie hoofdactiviteiten die helpen om de geformuleerde ambitie te realiseren:

  • Strategische Innovaties (in partnerschap met InnovatieNetwerk)
  • InnovatieProgramma Green Deals/Groei en Groen (over het slim combineren van economische groei en groen)
  • Academische Werkplaatsen Natuur & Gastvrijheid (samen met Telos)

Financiering

STIRR ontvangt voor een deel van zijn activiteiten financiering van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Onze sponsoren in 2016 zijn Leisurelands (voorheen RGV), Landal en RECRON.

Historie

STIRR is voortgekomen uit het Manifest van Hattem uit 2007, dat mede op initiatief van InnovatieNetwerk is opgesteld.