STIRR opgeheven, website toegankelijk

Na 10 jaar heeft de STIRR zichzelf op kunnen heffen, zie de Nieuwsbrief (nummer 50, december 2019). Deze website zal nog 5 jaar online staan, maar wordt per 1 januari 2020 niet meer bijgehouden!

 
Mocht een link niet meer werken, zoek dan op www.groenkennisnet.nl

 

Wat is STIRR?

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is een initiatief van een aantal vooruitstrevende recreatieondernemers en fungeert als aanjager van initiatieven op het snijvlak van gastvrij ondernemen en ruimte. De ambitie is recreatie en toerisme (de gastvrijheidssector) tot een gewaardeerde partner te maken bij gebiedsontwikkeling met als imago: krachtig, eigentijds en belangrijk voor de samenleving. Dat doen we door (strategische) innovaties in de praktijk te ondersteunen en stimuleren.

Ondernemers, overheden, organisaties en onderwijs- en kennisinstellingen zijn onze partners. We brengen deze partijen samen, we denken met hen mee, jagen zelf innovaties aan en zorgen dat leerervaringen worden gedeeld. Dit doen we op deze website, via onze nieuwsbrief, in bijeenkomsten en via publicaties. Zie onze folder of Lees verder —>

 

Er verschijnt regelmatig een Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte van de STIRR. Wilt u de Nieuwsbrief via uw email ontvangen? Meldt u dan aan via onderstaand formulier: