Toekomstagenda vrije tijd en toerisme

Vrije Tijd en Toerisme vervult een grote maatschappelijke functie; het draagt bij aan geluk, welvaart en een omgevingskwaliteit die kenniswerkers en internationale bedrijven aantrekt. Zonder samenwerking en voortdurende vernieuwing, gaat die functie verloren. Daarom hebben in 2011 negen organisaties, waaronder STIRR, de krachten gebundeld om te werken aan Gastvrijheid van Wereldklasse. Op 23 november 2011 is dit gedachtegoed gelanceerd in de vorm van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme en hebben partijen het startsein voor een actieprogramma gegeven. Download De Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. Download het bijbehorende Actieprogramma.

In 2013 is er opnieuw een visie voor de sector gemaakt, nu in het kader van het Topsectorenbeleid. Download het rapport ‘Vinden, Verrassen en Verbinden’, een startdocument voor de eerste fase van de visie Nederlandse gastvrijheidseconomie 2025. De bijbehorende actieagenda verscheen in 2014.

Haskoning heeft in opdracht van InnovatieNetwerk en STIRR  verkend hoe aansluiting verkregen kan worden bij de Topsectoren.

Leisure Hotspots

Een centrale plek in het actieprogramma van de Toekomstagenda hebben Leisure Hotspots. Dat zijn gebieden met veel beleidsmatige aandacht voor toerisme en vrije tijd, die erg in trek zijn bij gasten en bewoners, en waar op innovatieve wijze aan Gastvrijheid van Wereldklasse wordt gewerkt. Er  is een kort filmpje gemaakt om het concept van Leisure Hotspots te verduidelijken. Klik hier om het filmpje te kijken. Op verzoek van InnovatieNetwerk en STIRR heeft Marko Hekkert, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, de “Competitie Logistieke Hotspot van het jaar” geanalyseerd. Zijn conclusie: zo’n competitie heeft geen direct effect op de innovatie in de sector, maar de indirecte effecten zijn niet te verwaarlozen. Download het rapport.