Andere regionale beeldverhalen

Naast de vijf regio’s waar een landelijk pilot project gestart is, zijn er de afgelopen jaren op tal van plekken initiatieven gestart om beeldverhalen (of soortgelijke trajecten) vorm te geven. Hieronder vindt u nadere informatie over een aantal van de initiatieven. Ze zijn geordend per provincie (van zuid naar noord). Via deze link kunt u een kaart van Nederland zien (2012) met regionale initiatieven. U kunt ook klikken op onderstaande afbeelding om deze in groot formaat te bekijken.

 

 

 

 


Noord-Brabant

De Langstraat
Beeldverhaal de Langstraat belicht het rijke verleden van de schoenen- en lederindustrie van de omgeving. Het doel is het versterken van de economie in de Langstraat, vooral op het gebied van toerisme. Het beeldverhaal geeft de regio een eigen identiteit en brengt de rijke historie van schoenen- en lederindustrie samen met de toekomst.

Leisure Boulevard
Het hart van Brabant is een interessante leisure-regio met grote attracties, boeiende festivals en mooie natuur. Via onderzoeken, pilots, nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsvormen, kennisdeling en onderwijs werkt de regio aan nieuwe kansen.

Zuid-Holland
Goeree-Overflakkee
In een studie zijn de belangrijkste kernwaarden op basis van historie, landschap, ligging en volksaard van Goeree-Overflakkee benoemd. Waarden waarmee het gebied zich onderscheidt van andere gebieden. De opgave is nu om nieuwe dragers voor deze kernwaarden te vinden die een duurzame toekomst garanderen.

Wierickerschans
Rond fort Wierickerschans is het regionaal beeldverhaal ‘Hart van het Groene Hart’ ontwikkeld. Centraal staan de versterking van de historische beleving in het gebied, het beter verbinden van het huidige recreatief aanbod en het verbeteren van het recreatienetwerk over het water. Na de analysefase is een proces ingezet om ondernemers en andere partijen te ondersteunen in de ontwikkeling van het gebied.

Noord-Holland
Westfriese Omringdijk
De Westfriese Omringdijk beschermde ooit mens en dier tegen het zoute water. Nu is dit 126 kilometer lange lint door het Noord-Hollandse landschap een schitterend podium voor kunst, cultuur, sport en recreatie.

Fryslân
Waddenland van Overvloed
Het ontsluiten en kapitaliseren van verborgen schatten in Noardwest Fryslân, dat staat centraal in dit project. Er zijn vijf sleutelervaringen benoemd aan de hand waarvan de bezoeker de essentie van het gebied beleeft.

Drenthe
Geopark de Hondsrug
Circa 70 gebieden, verspreid over de wereld werken met elkaar samen onder de noemer ‘Geoparken’. De basis van de samenwerking ligt in het ontwikkelen van een economische toekomstvisie op basis van de gebiedsgeschiedenis. Nederland kent nog geen geopark. Het is de opzet de Hondsrug over enkele jaren als eerste geopark in Nederland te benoemen (= Unesco-categorie).

Provinciegrens overschrijdend
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Door de overheid is het afgelopen decennium veel geïnvesteerd in het beter fysiek toegankelijk maken van de waterlinie. Nu werken overheden, ondernemers en anderen samen aan nieuwe producten en diensten die de waterlinie tot een beleving maken voor recreanten en toeristen en die rendement opleveren voor investeerders.