Aanhaken bij Actieagenda Gastvrijheidssector

Op 3 juni 2015 heeft de Raad van Toezicht STIRR, op voorstel van de directeur, besloten dat de focus van STIRR de komende jaren op strategische innovaties gericht zal zijn. Wat betreft thema’s wordt aangesloten bij de actieagenda die hoort bij de sectorvisie Vinden, Verrassen,  Verbinden.