Spiegelsessie

Nadat we met de academische werkplaats in een vijftal regio’s te gast waren geweest, hebben we in mei 2013 een spiegelsessie georganiseerd. Daarin hielden we de belangrijkste kennisvragen die in de bijeenkomsten naar voren waren gekomen tegen het licht. Zo konden we met elkaar nagaan hoe we beschikbare kennis voor vrijetijdseconomie en natuur- en gebiedsontwikkeling beter kunnen delen en welke nieuwe kennis nodig is. Daarnaast keken we vooruit om te bezien hoe we de sessies die nog zouden komen dienstbaar konden maken aan een verdieping en uitwerking van resterende kennisvragen, en dan vooral de vragen op het snijvlak van natuur en gastvrijheid.

Documenten

  • Het verslag van de spiegelsessie
  • Een overzicht van de kennisthema’s en vragen die opgehaald zijn in de verschillende academische werkplaatssessies