Een website

Een website kan op elk moment in het proces ingezet worden, hij kan meegroeien met het verhaal. Aanvankelijk om ondernemers en andere potentiële partners te inspireren, vervolgens om bewoners te informeren en te laten participeren en tot slot om bezoekers aan te trekken en te informeren. Uiteraard betekent dit wel dat de site steeds aan het nieuwe doel aangepast moet worden.

Voordelen van een website zijn het grote bereik, de grote mate van flexibiliteit, de goede mogelijkheden voor interactie (en daarmee voor het creëren van betrokkenheid en het faciliteren van ‘co-creatie’) , de makkelijke verbinding die te leggen is met social media, zoals Facebook, Twitter, Youtube, Flickr en LinkedIn en de goede sponsormogelijkheden.

Nadelen zijn er ook. De belangrijkste is dat het beheer van een website tijd vergt. Vaak wordt dit veronachtzaamd. Wat een mooi visitekaartje voor een regio of een project zou moeten zijn, heeft daarmee juist een negatieve uitwerking. In het Groene Hart is dit opgelost door het invullen en bijhouden van de site bij de ondernemers, de direct belanghebbenden, neer te leggen. Niet invullen betekende ook niet mee doen. Uiteraard mis je in het begin wat, maar als je succesvol bent wil iedereen wel mee doen.

Een sterk voorbeeld is de website over de Westfriese Omringdijk die met het onderdeel ‘mijn dijk’ interactief is gemaakt. Dit versterkt het gevoel van gezamenlijkheid. Ook een interessant voorbeeld is de website van Leisure Boulevard, die een belangrijke rol speelt in de communicatie met alle (potentiële) partners waarmee het verhaal gemaakt wordt.

Inspirerende voorbeelden