Groene Hart

In de academische werkplaats van 20 juni 2014 stond het Groene Hart in de schijnwerpers. Het Groene Hart is een relatief dunbevolkt veenweide gebied gelegen in de drukke Randstad. Het gebied staat voor de opgave om economische bedrijvigheid te stimuleren en tegelijkertijd het karakteristieke kleinschalige open landschap te behouden. In de praktijk blijkt dit moeilijker dan gedacht, terwijl urgenties steeds nijpender worden. De gastvrijheidssector biedt mogelijk kansen om duurzame groei en groen te realiseren. Het is dan wel nodig om gezamenlijk aan de slag te gaan en ruimte te bieden voor ondernemerschap.

In de ochtend waren er presentaties over de uitdagingen van het gebied en hoe de toeristische sector er nu uitziet. In de middag stond de vraag centraal ‘Hoe combineer je duurzame groei en groen in de toeristische sector en wat is daarvoor dan nodig?’. Ter inspiratie waren er drie korte lezingen. Een eerste over Green Deal-initiatieven waarbij recreatieondernemers experimenteren met verdienmodellen voor investeringen in de natuur. Een tweede over gastvrij ondernemen en tijdelijk gebruik en een derde over het coöperatiemodel in de praktijk. Vervolgens gingen deelnemers in groepen uiteen om economische kansen voor de regio te benoemen en te discussiëren hoe deze kansen benut kunnen worden.

Lees het verslag van de bijeenkomst.
De presentaties en eventuele andere documentatie kunt u hieronder bekijken.

Presentaties

  • Presentatie ‘Urgenties in het Groene Hart’ door Alexander Dittmer van gemeente Alphen aan den Rijn
  • Presentatie ‘Uitdagingen voor de toeristische sector’ door Alex Kok van Merk & Marketing Groene Hart
  • Presentatie ‘Green Deal initiatieven Natuur & Recreatie’ door Tanja Emonts van STIRR
  • Presentatie ‘Gastvrij ondernemen en tijdelijk gebruik’ door Rob Berkers van Berkers Advies
  • Presentatie ‘Het coöperatiemodel in de praktijk’ door Pieter Mohr van Coöperatieve vereeniging ZuiderMRKT