InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte

Van 2009 tot en met 2011 werkte STIRR aan het Innovatieprogramma Recreatie & Ruimte. De ambitie van het Innovatieprogramma Recreatie & Ruimte was een dubbelslag, namelijk dat recreatieondernemers in 2020 een duurzaam rendement halen uit hun bedrijfsvoering én worden gezien als een sector die een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de leefomgeving en het beheer van natuur en landschap. De positieve relatie tussen bedrijfsrendement en omgevingskwaliteit zorgt voor een vliegwieleffect: meer investeren in de leefomgeving leidt tot een beter economisch rendement, dat weer gebruikt kan worden voor extra kwaliteitsimpulsen. Hierdoor worden recreatieondernemers ook een volwaardige partner bij gebiedsontwikkeling.

Door het ontwikkelen, toepasbaar maken en verspreiden van kennis leverde het Innovatieprogramma Recreatie & Ruimte een bijdrage aan bovenstaande ambitie.

Per 31-12-2011 is het programma beëindigd. Deels is het voortgezet in de activiteiten rond de Green Deals Natuur en Recreatie.