Leerervaringen

In de voorbeeldprojecten zijn veel leerervaringen opgedaan. Leerervaringen voor de betrokken ondernemers, maar ervaringen die ook erg nuttig zijn om met anderen te delen. Uit de analyse van een aantal van de voorbeeldprojecten komen zes sleutelfactoren naar voren die bepalend zijn voor het tot stand komen van succesvolle innovaties op het snijvlak van recreatie (rendement) en ruimte (kwaliteit).

De zes sleutelfactoren zijn:

  1. Urgentie
  2. Missie, visie en strategie
  3. Bijdrage aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit
  4. Kennismanagement
  5. Financiering
  6. Tijd

De leerervaringen, ofwel ‘good practices’, zijn beschreven in het boekje ‘Sleutels voor innovatie in recreatie en ruimte. Een verkenning op basis van praktijkvoorbeelden’. Deze publicatie kunt u hier downloaden.