Kaarten

Met behulp van kaarten kunnen ruimtelijke analyses worden gemaakt en kunnen visies worden weergegeven. Voorbeelden uit de praktijk zijn de kansenkaarten zoals ze door TELOS worden gebruikt in Nieuwe Markten-studies en de inspiratieatlas zoals deze is ontwikkeld voor Dijk van een Delta. De kansenkaarten doen precies wat de naam zegt: ze geven kansen weer waar ondernemers gebruik van kunnen maken als ze gaan innoveren op een wijze die aansluit bij bestaande kwaliteiten. De inspiratieatlas doet iets soortgelijks. Ook deze is met name geschikt in de ontwikkelingsfase van een regionaal beeldverhaal.

Het sterkste punt van het werken met kaarten is de grote verbeeldingskracht. Een ander sterk punt is dat de analysefase al enthousiasmerend kan zijn. Een nadeel is dat er minder ruimte is voor nuance dan in tekst.

Inspirerende voorbeelden