Wikipedia-fasering

Elk gebiedsontwikkelingsproces kent meerdere fases. Maar dat betekent niet dat zo’n proces lineair verloopt waarbij de ene fase de andere opvolgt. Elke gebiedsontwikkeling kent namelijk zijn eigen dynamiek en meerdere loops. Het onderscheiden van fasen is slechts een hulpmiddel om het proces te structureren. Hieronder volgen twee voorbeelden van fasering die daarbij wellicht kunnen helpen.

Fasering 1 is afkomstig uit het Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen en opgesteld op basis van een aantal geanalyseerde gebiedsprocessen. Zie de factsheet Ervaringen met Regionale Beeldverhalen.

Fasering 2 is afkomstig van beeldverhaal De Langstraat. Klik hier voor informatie over dat beeldverhaal. Klik hier voor de tijdlijn.