Green Deals Natuur en Recreatie

Burgers, bedrijven en organisaties komen steeds vaker met initiatieven voor groene groei, ook omdat daar economische kansen liggen. Vaak gaat het om projecten die zichzelf terugverdienen. Toch komen deze projecten niet altijd van de grond. Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje in de goede richting krijgen.

Tegen die achtergrond hebben STIRR en RECRON in 2011 een Green Deal gesloten met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur & Milieu over Natuur en Recreatie. Doel van de Green Deal is laten zien dat groei (in dit geval toeristisch-recreatieve business) heel goed samen kan gaan met groen (meer specifiek natuur en biodiversiteit). Zie hier voor de tekst van de Green Deal.

Als onderdeel van de Green Deal Natuur en Recreatie zijn in 2012 zes icoonprojecten geselecteerd waarin recreatieondernemers op innovatieve wijze aan de slag gaan of zijn met verdienmodellen voor investeringen in natuur. In november 2014 is een zevende Green Deal Natuur en Recreatie afgesloten, in maart 2015 een achtste. Informatie over deze acht deals vindt u hier. De eerste zes Green Deals zijn inmiddels formeel beëindigd.

Rond de icoonprojecten is, in samenspraak met het ministerie van EZ, ook een InnovatieProgramma opgezet. Vanuit dit programma zijn de projecten ondersteund, gemonitord en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie heeft STIRR de publicatie ‘Aan tafel!’ geschreven. ‘Aan tafel!’ bevat tips over hoe groen en groei gecombineerd kunnen worden in de gastvrijheidssector. Het boekje wordt samengevat in de flyer ‘Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid’. Deze flyer kunt u bestellen via info@recreatieenruimte.nl.