Landelijke pilots

In 2008 hebben het IPO en de gezamenlijk provincies kenbaar gemaakt dat zij regionale beeldverhalen zien als een goed middel om krachtige, onderscheidende regio’s neer te zetten waarbij  economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit hand in hand gaan en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden vormgegeven. In IPO-verband is afgesproken dat het goed zou zijn als er een aantal pilotprojecten gaat lopen. Projecten die centraal ondersteund worden en gemonitord worden, zodat zij van elkaar kunnen leren en dat anderen ervan kunnen leren.

De vijf pilotprojecten die toen benoemd zijn, zijn:

  1. Bossen van Bezinning (over Brabantse kloosters);
  2. Friese Meren (over wat het Friese water uniek maakt);
  3. Veluwe (over de samenbindende identiteit van dit gebied);
  4. Parkstad Limburg(over wat succesvolle dagattracties bindt);
  5. Dijk van een Delta (over het Nederlandse rivierenlandschap).