Zonnebos

Energie opwekken met een innovatieve recreatieve attractie: het kan! Dat bewijst het plan Zonnebos. Zonnepanelen tussen de bomen die een attractie op zich vormen en vele huishoudens van energie voorzien.

Het Zonnebos is bedacht door RGV (nu Leisurelands) in samenwerking met architectenbureau van Rothuizen van Doorn ’t Hooft. RGV beheert en exploiteert (dag)recreatievoorzieningen voor een breed publiek in Gelderland en Noord-Limburg. De plannen voor het Zonnebos waren bestemd voor recreatiegebied Bussloo in de gemeente Voorst. De gemeente wees de plannen af, maar het concept Zonnebos heeft wel haar vernieuwende en unieke karakter bewezen en wel bijgedragen om recreatie op de kaart te zetten. En kan wellicht elders gerealiseerd worden.

Nieuwe energie

Het Zonnebos bestaat uit hoge betonnen palen met doorzichtige zonnepanelen. Constructies in de vorm van bomen van verschillende hoogte. Het plan voor Bussloo omvatte 60.000 m2 zonnepanelen, genoeg om 1.400 tot 2.000 huishoudens van stroom te voorzien. De panelen worden tussen ‘echte’ bomen geplaatst. Zo ontstaat een belevingsbos met een boomkroonpad, uitkijktorens en een zwevend restaurant en informatiecentrum boven de plas. Een moderne relaxplek in het groen waar duurzame energie doorheen is gevlochten. Bezoekers maken zo op een aangename en speelse manier kennis met verschillende vormen van nieuwe energie.
Doordat de ‘bomen’ met zonnepanelen beschutting bieden tegen regen en zon is het Zonnebos een ideale plek voor evenementen. Overkappingen en tenten zijn overbodig en het oppervlak kan optimaal worden benut.
Volgens RGV zou het Zonnebos op Bussloo circa 25.000 bezoekers extra per jaar trekken, ook buiten het recreatieseizoen. De geschatte kosten van het project zijn 60 tot 80 miljoen euro. Voor de realisatie van het Zonnebos Bussloo kon RGV rekenen op subsidie van het Rijk en de provincie.

Weerstand

De gemeente Voorst was positief over een aantal aspecten van het plan, zoals het innovatieve karakter en de kansen voor seizoensverlenging. Het uiteindelijke oordeel was echter negatief. De gemeente vond vooral de ruimtelijke impact op het recreatiegebied te groot. Met name de hoogte van de betonnen ‘bomen’ en het feit dat 6 ha van de ruim 300 ha van het recreatiegebied een – in de ogen van de gemeente- rode invulling krijgen, stuitten op weerstand. Dit past niet in het landschappelijke beeld en het streven naar kleinschaligheid van de gemeente. Ook de bewoners roerden zich. Zij waren bang dat het Zonnebos een groot evenemententerrein zou worden en tot overlast zou leiden.