Productiever maken van kennis voor vernieuwingen

De gastvrijheidssector is een belangrijke economische sector. Toch wordt deze niet als een Topsector gezien. Dat heeft iets te maken met de mogelijkheden voor export, en die staan weer in nauwe relatie tot het (gebrek aan) innovatie.

De gastvrijheidssector ontwikkelt te weinig baanbrekende zaken. Dat komt door de kleinschaligheid van de sector en de slechte verbindingen met onderzoek. Via de Academische Werkplaatsen Natuur en Gastvrijheid hopen we daar wat aan te doen. In dat verband is ook belangrijk het onderzoek dat Hans Mommaas van Tlburg Universiteit voor ons heeft uitgevoerd. Hij heeft gesprekken gevoerd met koplopers uit het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven om een up to date zicht te krijgen op de innovatiebelemmeringen waar de sector tegen aan loopt. Opvallend is dat de koplopers zeker dergelijke belemmeringen zien, maar daar op het niveau van hun eigen onderneming meestal goed mee om weten te gaan. Dat brengt Mommaas tot de conclusie dat deze individuele oplossingen eigenlijk collectief gemaakt moeten worden om als sector echt stappen te kunnen zetten. Ook dat proberen we met de Academische Werkplaatsen te bereiken.

Haskoning heeft op verzoek van InnovatieNetwerk en STIRR verkend welke cross-overs er mogelijk zijn tussen de gastvrijheidseconomie en topsectoren als water en agro&food. Dat heeft geleid tot het rapport “De Gastvrijheidseconomie… een Topsector“. Belangrijkste conclusie: om verbinding te leggen met topsectoren moeten de gastvrijheidsondernemers zich organiseren als een topsector, inclusief een Innovatie Actie Agenda.

Mede op basis van dit rapport is ook het concept GreenNest ontwikkeld, een kruising tussen een nieuw, zeer groen hotel en een permanente Keukenhof. Gekeken wordt of een prototype van dit hotel gerealiseerd kan worden aan de A9 bij Amsterdam, tussen IKEA en CISCO. Zie verder de presentatiefolder GreenNest Experience & Hotel.