Landgoed De Groene Kamer

Gerard Berkelmans is eigenaar van een aantal Intratuin tuincentra in Brabant. Op buitenlandse reizen, die hij decennia lang als bestuurder van The International Garden Centre Association maakte, deed hij wereldwijd inspiratie op voor ‘Landgoed de Groene Kamer’. Een nieuw landgoed bij Tilburg waar je kunt ontspannen in een natuurlijke omgeving en genieten van hoogwaardige voorzieningen. Een dagje uit om de hoek. Sinds ongeveer 10 jaar is Berkelmans voortdurend in touw om dit Landgoed te realiseren.

Landgoed De Groene Kamer heeft als missie het buitenleven op inspirerende wijze dichterbij te brengen. Dichter bij de stad en haar bewoners. Recreatie, educatie en beleving worden op vernieuwende en duurzame wijze gecombineerd tot een groen totaalconcept.
Het Landgoed van 30 ha omvat bestaande landerijen en nieuw te ontwikkelen natuur. De inrichting wordt gebaseerd op drie pijlers. De kern van het Landgoed bestaat uit een natuurlijk landschap met een duidelijk plattelandskarakter. Een tweede pijler omvat een mix van kwalitatief hoogwaardige winkel-, sport- en horecavoorzieningen die naadloos aansluiten bij en opgaan in de landelijke omgeving. De derde pijler zijn voorzieningen en activiteiten om de functies van het platteland, de herkomst van voedsel en de natuur beter te leren kennen. Deze variëren van voorbeeldtuinen, tot speurtochten, evenementen, lessen en workshops.

Het Landgoed wordt gratis toegankelijk. De exploitanten van de winkel-, horeca-, sport- en ontspanningsvoorzieningen betalen huur en dragen bij aan de instandhouding en gezamenlijke profilering van het Landgoed. Een gelieerde stichting “Edutainment” organiseert en geeft inhoud aan de kennisportefeuille.

De primaire doelgroep bestaat uit omwonenden van De Groene Kamer, op minder dan 20 (auto)minuten van het Landgoed. In totaal zo’n 400.000 mensen. De 40.000 inwoners van wijk de Reesthof kunnen het Landgoed zelfs per fiets of te voet bereiken. Verwacht wordt dat deze doelgroep het Landgoed regelmatig bezoekt voor een korter of langer verblijf en bij vrijwel ieder bezoek gebruik maakt van één of meer van de geboden faciliteiten.
Andere doelgroepen zijn ondernemingen uit de regio die behoefte hebben aan een inspirerende omgeving en buitenactiviteiten: schole, scholieren en consumenten uit heel Nederland.

Gerard Berkelmans heeft de afgelopen 10 jaar veel tijd en geld geïnvesteerd. Hij heeft ervaren experts ingeschakeld die hem ondersteunen, zoals een jurist, bouwkundige, en een communicatieadviseur. Ook maakt hij gebruik van deskundigen bij organisaties zoals Agro & co en Midpoint Brabant.
Daarnaast heeft hij veel onderzoek laten doen om het concept te versterken en om partijen te overtuigen van wenselijkheid en haalbaarheid van het plan.
Het was niet altijd gemakkelijk om de moed erin te houden. Vooral omdat het erg lang duurde voordat provincie en gemeente en de directe agrarische omgeving enthousiast werden voor het plan. Drie partijen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het plan.

Sinds 2009 is er een toegenomen draagvlak bij de agrariërs, is er regelmatig overleg met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg en lopen de ambities veel meer gelijk op. Provincie,  gemeente en Landbouw Innovatie Brabant co-financieren een prijsvraag die is uitgeschreven om tot een goed ontwerp te komen. En met de gemeente heeft Gerard Berkelmans afgesproken om in eerste instantie geen definitief bestemmingsplan op te stellen voor het gebied, maar te werken met ‘vlekken’. Dit biedt meer flexibiliteit voor het uiteindelijke ontwerp en inrichting van het landgoed. Om het project financieel rond te maken, moeten ook marktpartijen investeren. Een aantal heeft inmiddels toegezegd.
Toch zijn er nog hobbels te nemen. Zo is er nog een correcte vastlegging van de bestemming nodig en zijn investeringen in de openbare voorzieningen nodig (infrastructuur/openbaar vervoer). Dit in een omstandigheid van een overheid die beperkt geld heeft en waar mogelijk zelf ook wil verdienen aan projecten.