Stadia, doelgroepen en doelen

Elk gebiedsproces verloopt op een eigen manier. Het is maatwerk. Maar wel kunnen we een aantal stappen noemen die in veel processen in min of meer dezelfde volgorde aan bod komen, uiteraard met veel loops.

 

Bron: TELOS, bewerkt door STIRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de keuze voor de wijze waarop het verhaal wordt verwoord of verbeeld is het belangrijk om te weten waar in het proces je je bevindt en wie je op dat moment in het proces met welke boodschap wilt bereiken. Wil je met een kleine groep initiators de identiteit benoemen? Wil je ondernemers die nog niet in het proces betrokken zijn uitlokken om met businessplannen te komen? Wil je toekomstige gebruikers uitnodigen om mee te denken over de toekomst van het gebied? Het vertellen van het verhaal, in woord en beeld is in elk stadium nodig. En het moet uiteraard op een manier gebeuren die aansluit bij de doelgroep en het doel.