Wikipedia-organisatiemodellen

Er bestaan verschillende organisatiemodellen voor gebiedsontwikkeling. Een voorbeeld van een soort gebiedsmanager is Leisurelands (het voormalige RGV), dat op commerciële basis (dag)recreatieve voorzieningen voor een breed publiek exploiteert en beheert. Zie voor meer informatie de website van Leisurelands.

Interessant zijn ook de initiatieven om te komen tot kredietunies, zeg maar een soort coöperatieve banken zoals de Rabobank oorspronkelijk functioneerde, waarbij leden van de coöperatie elkaar geld uitlenen en met kennis ondersteunen. Zie bijvoorbeeld de website van de Kredietunie.

Ook in de toeristische sector is sinds eind 2014 een dergelijke  coöperatie actief:Leisure Investments. Initiatiefnemers zijn Molecaten, Leisurelands (RGV) en InnovatieNetwerk.

Een manier om tot  gebiedsontwikkeling te komen is ook een marktconsultatietraject . Onder andere Grontmij heeft hiermee ervaring binnen de toeristische sector. Grontmij maakt daarbij onderscheid tussen drie rollen: Initiator, Facilitator, Realisator. Essentieel is dat partijen heel bewust kiezen welke rol ze pakken en zich daar ook aan houden.

Voor meer informatie zie de case Poort van Zeeland, te weten de presentatie ‘Marktconsultatie Poort van Zeeland’ en en het artikel ‘Aanpak Poort van Zeeland prikkelt fantasie’ (april 2013).