Publicaties

Publicatie  ‘All you need is lef’ en artikel uit Ruimtelijk bekeken
De gastvrijheidssector kan een drager zijn van een nieuw soort gebiedsontwikkeling met als trefwoorden niet geld, maar kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit en werkgelegenheid. Waarbij ondernemers in de lead zijn. Volgens de Adviescommissie Regionale Beeldverhalen een aantrekkelijk perspectief omdat de traditionele gebiedsontwikkeling, waarbij bouwactiviteiten gebruikt worden om allerlei publieke doelen te realiseren niet meer werkt. Bovendien klinkt luid de roep door om ondernemers en burgers beter bij plannen te betrekken en meer rekening te houden met de lange termijn.

Kennisprogramma regionale beeldverhalen; verslag van de activiteiten 2010-2012/13, STIRR 2013
Dit is, zoals de titel aangeeft, een kort verslag van de activiteiten die gedurende het programma zijn uitgevoerd.

Verslag leersessie ‘Met snelheid van plan tot uitvoering’
Ook op plaatsen waar iedereen eigenlijk wel weet waar het naar toe moet met een gebied, duurt het toch lang voordat de uitvoering daadwerkelijk plaatsvindt. De vraag is: Kunnen we een versnelling bereiken in dit soort processen? Het antwoord is: ‘ja, zelfs in deze tijd waarin geld schaars is en er weinig vertrouwen is tussen gebiedspartijen’. Een leersessie leverde veel tips en ideeën op.

Factsheet Inspiratiereis the Broads: Britain’s Magical Waterland (2012)
STIRR organiseerde in juni 2012 een inspiratiereis naar the Broads in Engeland. Doel van deze reis was leren van een sterk bij duurzame gebiedsontwikkeling betrokken vrijetijdscluster, inspiratie opdoen voor slimme combinaties van groei en groen, en het versterken van het eigen netwerk.  In deze factsheet staat een kort verslag van de reis.

Verslag leersessie ‘Regionale Beeldverhalen: van plan tot uitvoering’ (2012)
Bij regionale beeldverhalen en andere gebiedsprocessen blijkt het vaak lastig om de stap te zetten van plan naar uitvoering. Voor een belangrijk deel hebben ondernemers hier een verantwoordelijkheid. Maar wat kun je doen als overheid of procesaanjager om te zorgen dat dit proces snel en goed verloopt? In een leersessie gingen we op zoek naar kritische succesfactoren.

Factsheet Ervaringen met regionale beeldverhalen; een tussenbalans (2012)
STIRR heeft in beeld gebracht  wat er is gebeurd binnen de vier landelijke pilots en op een aantal andere plekken in het land. In deze factsheet geven we onze belangrijkste bevindingen weer. Centraal staat: hoe geef je een beeledverhaal-proces vorm?

Factsheet Gebiedsfondsen en beeldverhalen (2012)
In regionaal verband samen doelen realiseren, dat is waar het bij Regionale Beeldverhalen om gaat. Maar hoe organiseer je dat? En hoe financier je de gewenste investeringen in natuur en landschap? Gebiedsfondsen kunnen hierbij interessant zijn, zo legt Jac. Meter van het Nationaal Groenfonds in deze factsheet uit.

Factsheet Staatssteun en beeldverhalen (2011)
Er gelden strenge regels en procedures rondom ‘staatssteun’ die veel mensen afschrikken, maar wanneer is er nu eigenlijk sprake van staatssteun? En wanneer steun als staatssteun wordt aangemerkt, is die dan ook meteen onrechtmatig?

Video impressie Symposium ‘Vrije tijd en gebiedsontwikkeling’ (2011)
In het voorjaar van 2011 vond een symposium plaats met de titel:  ‘Vrijetijd en gebiedsontwikkeling: van visie naar praktijk’. STIRR was hiervan initiatiefnemer en mede-organisator. 150 deelnemers bespraken de noodzaak tot innovatie in de vrijetijdssector en de rol die regionale beeldverhalen daarin kunnen vervullen.