Academische Werkplaats

Een Academische Werkplaats is een meerjarig samenwerkingsverband tussen de academische wereld en professionals die in de praktijk werkzaam zijn met als doel om, in onderlinge wisselwerking, te komen tot innovatieve ondernemersinitiatieven en wetenschappelijke kennisontwikkeling.

Dankzij een legaat van het inmiddels opgeheven Kenniscentrum Recreatie wordt er sinds 2011 geëxperimenteerd met een Academische Werkplaats Natuur en Gastvrijheidseconomie.  De regie van de werkplaats is in handen van Hans Mommaas van Telos  en Hans Hillebrand van STIRR.

Sinds 2012 zijn elk jaar  bijeenkomsten georganiseerd, steeds op een andere plek in het land. Elke keer stond  er een voor die regio specifieke problematiek centraal. Betrokkenen bij dit probleem bogen zich samen met de deelnemers uit de academische wereld en professionals uit andere regio’s over het probleem en formuleerden aanzetten voor oplossingen.

In november 2015 is er een boekje uitgegeven ‘ACWP 2.0’, Oogst van Academische Werkplaatsen Natuur & Gastvrijheidseconomie 2012 – 2015. De engelstalige paper kunt u hier downloaden.

  • Bijeenkomsten van de Academische Werkplaats
  • Wikipedia Academische Werkplaats Natuur en Gastvrijheidseconomie

Interesse  om voor uw regio een bijeenkomst te organiseren? Neem dan contact op met STIRR: info@recreatieenruimte.nl.