Wikipedia-Verwoorden en verbeelden

Sterke toeristische regio’s zijn regio’s met een eigen verhaal. Maar hoe verwoord je dat verhaal? En hoe verbeeld je het? Welke middelen zijn geschikt in de promotiefase en –vooral- welke kunnen worden ingezet in de ontwikkelfase van een beeldverhaal?

De afgelopen jaren zijn op vele plekken in het land gebiedsontwikkelingsprocessen opgestart  waarbij de vrijetijdssector een prominente rol vervult. Soms gebeurde dat onder de noemer van een regionaal beeldverhaal, soms ook niet. Wat de processen gemeen hebben is dat de regionale identiteit het vertrekpunt vormt van het proces en dat een aantrekkelijker en economisch sterker gebied het doel is. Het woord ‘beeldverhaal’ is voor deze processen eigenlijk heel treffend gekozen. Want de eigenheid van het gebied, zowel de unieke huidige situatie als het wensbeeld, laat zich het beste vangen in een combinatie van beelden en woorden.

Er zijn vele manieren waarop dit kan. Wat de juiste vorm is hangt van verschillende factoren af, zoals  het stadium van het proces, de doelgroep en het beschikbare budget. Op Wikipedia-Verwoorden en verbeelden gaan we in op de volgende manieren van verwoorden en verbeelden: