Een film

Een film kan in verschillende fases van een regionaal beeldverhaal worden ingezet. Hij kan gebruikt worden om potentiële deelnemers aan het proces te vertellen wat het proces inhoudt en hen enthousiasmeren om mee te doen. Aan het einde van het proces kan een film gebruikt worden om recreanten en toeristen aan te spreken.

Het sterke van een film is dat deze goede mogelijkheden biedt om tekst en beeld te combineren. Daarmee wordt het beste van twee werelden gecombineerd, de kracht van het beeld met de mogelijkheid om toelichting te geven waar dat nodig is. Een belangrijk nadeel van een film is dat deze veelal relatief weinig wordt bekeken. Een afweging die gemaakt moet worden is dan ook of de kosten opwegen tegen de baten. Een manier om de prijs te drukken is om de samenwerking te zoeken met scholen, zoals STIRR gedaan heeft met het in beeld brengen van ondernemers die een Green Deal afsloten.

Inspirerende voorbeelden