Landgoed BreeBronne

Recreatiepark BreeBronne te Maasbree ligt in het ‘Land van Peel en Maas’. Het is een viersterrencamping van formaat, met 230 plaatsen op circa 41 ha. Op dit moment is BreeBronne een echte familiecamping met stacaravans en chalets, een overdekt zwemparadijs, buitenbad, strandbad (openbaar toegankelijk), restaurant en klimmuur. BreeBronne wil overschakelen op een nieuw businessmodel dat verschillende functies combineert en beter gebruik maakt van het landschap.

De ambitie omvat de transformatie van het bestaande recreatiepark naar een landgoed voor wonen, welbevinden, zorg, werken en leren. BreeBronne moet een community worden voor (jong) senioren, gebaseerd op gastvrijheid, comfort, genieten en gezondheid. Daarnaast moet het landgoed een aantrekkelijke woon, werk en leeromgeving worden voor arbeidsmigranten.

Landgoed BreeBronne zal bestaan uit kleinschalige landschapselementen die functioneel met elkaar worden verweven. Dit maakt flexibeler en intensiever gebruik van de omgeving mogelijk. Een dergelijk kleinschalig landschap sluit aan bij de historische context van de regio envormt een prettige recreatieomgeving en een verrijking van de ecologie. Het nieuwe businessmodel wordt ontwikkeld en geëxploiteerd volgens het cradle-to-cradle (C2C) principe wat uitgaat van een neutrale ecologische voetafdruk.

Kortom, Landgoed BreeBronne combineert meerdere innovatieve elementen:

  • cradle-to-cradle als inrichtingsprincipe van een nieuw recreatiepark;
  • aaneenschakeling van kleine landschapselementen;
  • nieuwe vormen van eigenaarschap;
  • het ontwikkelen van specifiek aanbod voor senioren (‘community-vorming’) met zorgoptie.

Woon- en leisureaanbod

Concreet gaat het om de realisatie van 200-300 wooneenheden; het leveren van ambulante zorg; een bio-boerderij; een shorttrack golfbaan en een zorg- en groenacademie.

Het nieuwe businessplan speelt in op een aantal ontwikkelingen zoals: vergrijzing, personeelstekort in de zorg en bevolkingskrimp in de regio. De vergrijzing zorgt voor een toenemende behoefte aan zorg en een passend woon- en leisureaanbod. Het businessplan biedt daarom voor de seniorenmarkt een integraal concept voor wonen, leisure en zorg.

Daarnaast draagt het plan bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de behoefte aan innovatieve businessmodellen in de recreatiesector. De inrichting volgens C2C filosofie voegt kwaliteit toe aan het landschap. De vervlechting van een bioboerderij, een shortgolfbaan en verblijfsgebieden creëert een aantrekkelijk en kleinschalig landschap met akkertjes, hoogstamboomgaarden, struweelranden en water. 

Proces

Het plan is ingrijpend en omvat innovatieve onderdelen die forse investeringen vragen. Het transformeren van een bestaand bedrijf vormt een extra uitdaging. Daarom worden voor elk onderdeel partners gezocht. Voor wonen een woningcorporatie; voor zorg een zorginstelling; en welbevinden behoort tot de eigen competenties. Ook de betrokkenheid van landeigenaren, lokale en regionale overheden en andere actoren vraagt om veel afstemming, overleg en lobbywerk. De huidige omstandigheden in de economie en op de huizenmarkt vormen op korte termijn een probleem. Maar de plannenmakers verwachten dat op middellange termijn zowel de economie als de vraag naar woningen voor de doelgroep zich weer zullen herstellen zodat het concept kansrijk is.