Voorbeeldprojecten

Voorbeeldprojecten vormden binnen het InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte een belangrijk onderdeel, omdat het uitvoeren van voorbeeldprojecten een beproefde en aantrekkelijke werkwijze is om te komen tot innovatie. De leerervaringen uit de voorbeeldprojecten hielpen om het programma te versterken en toekomstige ondernemersinitiatieven te ondersteunen.

De voorbeeldprojecten leidden in de eerste plaats tot successen op projectniveau. Voor de bij het voorbeeld betrokken ondernemers zullen de rendementen van de bedrijven verbeteren en ook de omgevingskwaliteit zal een positieve impuls krijgen.

De volgende voorbeeldprojecten zijn door STIRR sinds 2009 gevolgd en deels ondersteund:

Meer informatie vindt u door het betreffende project aan te klikken in het menu links. De informatie is bijgewerkt tot eind 2011, toen het InnovatieProgramma werd beëindigd.