Wikipedia-Marketing

Een kort overzicht over wat wel en niet te doen in citymarketing (maar ook in de marketing van een regio) biedt ‘Citymarketing en de kunst van het kiezen’ (5 pp)  van Gert-Jan Hospers, in Merk & Reputatie nr. 2 2012, pp. 13-17. Digitaal beschikbaar in diverse bibliotheken is het wat oudere (2008) en dikkere (69 pp) ‘En nu aan de slag met citymarketing. Een leidraad voor de praktijk’. De diaserie ‘City- en regiomarketing in de praktijk‘ laat zien waar het bij deze vorm van marketing om gaat.

Hospers constateert het in het eerstgenoemde artikel al: Citymarketing vraagt om gastheerschap. Dan is het prettig om te weten dat bijvoorbeeld IVN een cursus organiseert om ondernemers “ambassadeur van het landschap” te maken.

Informatie over de aanpak van gebiedsmarketing in het Groene Hart vindt u hier.

Een ander interessant voorbeeld is de gebiedsmarketing van de metropoolregio Amsterdam.