Raad van Toezicht

Naast de Raad van Advies heeft STIRR een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de meer formele zaken zoals werkplan, jaarrekening en dergelijke. De Raad van Toezicht bestaat uit een kleine delegatie uit de Raad van Advies:

  • John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, voorzitter
  • Erik Droogh, directeur Leisurelands, penningmeester
  • Thomas Heerkens, algemeen directeur Landal
  • Ger Swinkels, eigenaar Innocity
  • Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, adviserend lid
  • Hans Hillebrand, directeur STIRR, ambtelijk secretaris