Kennisprogramma Regionale beeldverhalen

Korte samenvatting

Regionale beeldverhalen zijn gebiedsontwikkelingsprocessen waarin het vrijetijdscluster een prominente rol vervult.

Partijen uit de regio (ondernemers, overheden, terreineigenaren en andere stakeholders) bepalen gezamenlijk wat de unieke identiteit is van hun regio (het “DNA”) en wat de gewenste ontwikkelingsrichtingen zijn. Via nieuwe vormen van samenwerking werken zij gezamenlijk aan nieuwe product-markt combinaties om dit wenkend perspectief waarheid te laten worden.

Een regionaal beeldverhaal is geen doel op zich. Het is slechts een middel. Het doel is om nieuwe investeringen tot stand te brengen gebruikmakend van het DNA (versterking ‘planet’ en ‘people’) en in op dit DNA afgestemde nieuwe bedrijvigheid (meer ‘profit’).

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft STIRR  in de periode 2010-2013 een kennisprogramma rond regionale beeldverhalen uitgevoerd. In het kennisprogramma is kennis over regionale beeldverhalen ontwikkeld en verspreid en zijn landelijke pilotprojecten begeleid en gemonitord. Het programma is afgesloten met de publicatie “All you need is lef” (advies van de Adviescommissie Regionale Beeldverhalen) en een samenvattend verslag van de uitgevoerde activiteiten.