Publicaties

Economisch en maatschappelijk rendement uit ruimte; vijf stappen om landschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar te maken
mei 2011
Recreatieondernemers kunnen met investeringen niet alleen het eigen bedrijf verbeteren, maar ook het landschap, de economie en de leefbaarheid in de regio. Het kan daarom gunstig zijn om deze plannen zichtbaar te maken aan bijvoorbeeld gemeente. Het LEI ontwikkelde hiervoor met STIRR een vijfstappenplan.

Sleutels voor innovatie in recreatie en ruimte
april 2011
In dit boekje worden door STIRR zes factoren beschreven die van grote invloed zijn op succesvolle innovaties op het gebied van recreatie en ruimte. Ook wordt een aantal voorbeeldprojecten beschreven en geanalyseerd.

Innovatie in de recreatiesector: naar een nieuwe balans
Maart 2011
InnovatieNetwerk en STIRR vroegen innovatiedeskundige Marko Hekkert om een analyse van het innovatiesysteem in de recreatiesector. Hekkerts conclusie is dat het innovatiesysteem niet goed werkt. Hij stelt voor het systeem aan te pakken door het uitvoeren van een regionaal experiment, dat per definitie integraal is. Het doel daarvan is te laten zien dat het mogelijk is om ruimtelijke kwaliteit en een bloeiende recreatiesector hand in hand te laten gaan, en ook duidelijk te maken hoe je dat voor elkaar krijgt. Dit zou een stimulans voor andere initiatieven kunnen zijn, die op hun beurt weer het innovatiesysteem versterken.

De participatiemaatschappij; een antwoord op financiële uitdagingen bij het realiseren van (innovatieve) investeringen in de recreatiesector
Maart 2011
De recreatiesector kan veel bijdragen aan de economische bloei in Nederland. Op dit moment lijkt de groei van de sector te stagneren, vooral omdat de financiering van nieuwe (innovatieve) investeringsprojecten niet of nauwelijks van de grond komt. In dit rapport wordt na een analyse van de knelpunten als mogelijke oplossing voor de financiële problemen  de ‘participatiemaatschappij’ aangedragen.

Duurzaam investeren in recreatie en ruimte; 10 innovatieve ondernemers in beeld
Eind 2009 liep het SBIR-programma. In het kader daarvan konden ondernemers financiele ondersteuning krijgen. Voorwaarde; zij moesten een innovatief voorstel doen dat bijdraagt aan een duurzaam rendement en aan de landschappelijke kwaliteit. De tien beste voorstellen zijn in deze publicatie beschreven.

Verslag werksessie C2C als kans voor recreatiebedrijven
Een groep van circa 30 personen boog zich over de kansen die het cradle to cradle principe biedt voor de recreatiesector. Onder hen een flink aantal recreatieondernemers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, adviseurs en experts op het gebied van C2C.

Recreatie en toerisme dragen landschap en economie
Februari 2010
Verslag van een studiereis naar Engeland. Deze reis bood veel inzichten die nuttig zijn voor de Nederlandse situatie.

Brochure Innovatie Vrije tijd, Recreatie en Ruimte
Februari 2009
Voorlichtingsfolder over het werk van de STIRR.

Winnen door ruimte
November 2008
Deze brochure is geschreven in opdracht van de Ondernemersgroep en het Innovatienetwerk.

Recreatieondernemers in de knel
November 2008
Een quick scan naar knelpunten in de wet- en regelgeving m.b.t. recreatieondernemers, uitgevoerd door Kennis- en Innovatiecentrum Stichting Recreatie, in opdracht van het InnovatieNetwerk.

Recreatie en bereikbaarheid
Augustus 2008
Een essay over innoveren in de vrije ruimte, geschreven door Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit in opdracht van het InnovatieNetwerk.

Recreatie & Ruimte: innovatieve voorbeelden uit het buitenland
2008
Een studie naar buitenlandse projecten die als inspiratie kunnen dienen voor het Innovatieprogramma recreatie en ruimte.

InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte; Oriëntatie op subsidiemogelijkheden
2008
Een studie naar subsidies die ingezet kunnen worden voor het Innovatieprogramma recreatie en ruimte. Voor recreatie zijn er weinig eigen regelingen. Wel zijn er vrij veel subsidiemogelijkheden bij aanpalende beleidsvelden.

Manifest van Hattem
Juli 2006
Manifest, als basis voor het Innovatieprogramma Recreatie en Ruimte, opgesteld door zes recreatieondernemers.