Strategische Innovaties

STIRR werkt aan strategische innovaties om structurele problemen aan te pakken waar de gastvrijheidssector al een flinke tijd mee worstelt. Drie van dergelijke problemen of opgaven zijn benoemd op een bijeenkomst met Topondernemers die plaatsvond op 29 oktober 2009.

Het gaat om de volgende drie:

Deze thema’s zijn de afgelopen jaren leidend geweest. Vanaf heden richt STIRR zich op de thema’s uit de Actieagenda van de sector. Zie ‘Aanhaken bij Actieagenda Gastvrijheidssector‘.