Wikipedia-Nieuwe verdienmodellen

Interessant is het cahier Verdienmogelijkheden van NederLandBovenWater waarin 29 mogelijkheden om geld te genereren kort aan bod komen.
Zie het cahier Verdienmogelijkheden.

De publicatie ‘Waardevol Groen: De groeiende rol van de markt in landschap en natuur’ laat aan de hand van een veelheid aan praktijken zien hoe we de aanleg en het beheer van het groen kunnen financieren en hoe er ook geld te verdienen valt met natuur.
Zie het rapport Waardevol Groen.