STIRR haakt aan bij twee sleutelprojecten uit de actieagenda te weten, ‘Gastvrijheid verdient het zelf’ en ‘Nationale Parken nieuwe stijl’. Op 17 maart jl. vond het Festival Nationale Parken plaats waarinstaatssecretaris van EZ  Martijn van Dam o.a. de Nederlanders oproept om te bepalen welk gebied de stempel Nationaal Park van Wereldklasse verdient. Lessen geleerd uit de Green Deals Natuur & Gastvrijheid worden gebundeld en deze kunt u binnenkort downloaden via deze website. Op 22 juni 2016 organiseert Innovatie Agro & Natuur van het ministerie van Economische Zaken samen met zijn partners Courage, SIGN en STIRR het congres ‘Van idee naar praktijk – cross-sectorale vernieuwingen in agro & natuur’. Een datum om alvast in uw agenda te zetten. Verder zijn er berichten over de ontwikkeling van Greennest Experience & Hotel, een pilot voor een ‘Fonds Verblijfsrecreatie’ in Zeeuws-Vlaanderen en de uitreiking van een Toerisme Award door de RBT Rivierenland.