Wikipedia-Dynamische monitoring

Het instituut Telos (Tilburg Universiteit) heeft een rijke ervaring met de ontwikkeling van interactieve monitoringinstrumenten, dienstbaar aan het lerende vermogen in projecten, doordat ze inhoudelijke en procesresultaten met elkaar verbinden. Hier is steeds maatwerk nodig. Meer over de Telos-methode is te vinden op de site van NederLandBovenWater of op de site van Telos zelf.