Loonsche Land

Het Loonsche Land hoort bij een groter geheel, namelijk bij het beeldverhaal de Leisure Boulevard Midden-Brabant. Het Loonsche Land wil een hoogwaardig scala van recreatie- en vrijetijdsdiensten aanbieden in een landschappelijk mooie omgeving.

Het Loonsche Land is een gebied van 65 hectare waarin dag- en verblijfsrecreatie past in landschap waarin cultuurhistorie, natuurontwikkeling en kwaliteit van de omgeving samengaan. De insteek, wonen, werken en recreëren in een mooie omgeving, geeft de economie in de regio een krachtig impuls. Dit gebied met mooi landschap en bijzondere biodiversiteit valt in de Ecologische Hoofdstructuur. De doelgroep waarop het Loonse Land zich richt zijn direct omwonenden, maar ook op gezinnen en meergeneratiefamilies die een weekend of midweek op stap gaan.

Brabant werkt aan het regionale beeldverhaal ‘De bossen van bezinning’. Dit verhaal is de rode draad die loopt door het gebied. Het beeldverhaal presenteert de karakteristieken en krachten van de regio. De ambitie is breed en uitdagend. Ze is te vinden in de combinatie van dag- en verblijfsrecreatie, natuurontwikkeling, een economische impuls door recreatie en toerisme en de samenwerking tussen publieke en private partijen. Nieuwe samenwerkingsvormen zorgen namelijk voor nieuw aanbod van diensten en producten. De, in alle facetten doorgevoerde, hoge kwaliteit zorgt voor toegevoegde waarde.

Nog niet zo lang geleden is bungalowpark Bosrijk geopend dat onderdeel is van het plan Loonsche Land. Recentelijk is ook een belangrijke hobbel genomen in knellende regelgeving m.b.t. de Boswet. Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een bijzondere vrijstelling verleend op de regeling voor natuurcompensatie. Dit betekent niet dat er niet of minder natuur wordt gecompenseerd, maar op een andere manier dan in de Boswet is vastgesteld.

Voor de initiatiefnemers van het Loonsche Land betekent dit dat zij verder kunnen gaan met de realisering van het plan.