Publicaties

Kansen voor toerisme en recreatie bij herziening GLB
mei 2011
In november 2010 publiceerde de EU-commissie (EC) haar mededeling ‘The Common Agricultural Policy towards 2020’ (EC, 2010), waarin zij haar ideeën over de inrichting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 uiteenzet. In deze notitie wordt verkend welke kansen het GLB na 2013 biedt voor toerisme en recreatie.

Economisch en maatschappelijk rendement uit ruimte; vijf stappen om landschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar te maken
mei 2011
Recreatieondernemers kunnen met investeringen niet alleen het eigen bedrijf verbeteren, maar ook het landschap, de economie en de leefbaarheid in de regio. Het kan daarom gunstig zijn om deze plannen zichtbaar te maken aan bijvoorbeeld gemeente. Het LEI ontwikkelde hiervoor met STIRR een vijfstappenplan.

Sleutels voor innovatie in recreatie en ruimte
april 2011
In dit boekje worden door STIRR zes factoren beschreven die van grote invloed zijn op succesvolle innovaties op het gebied van recreatie en ruimte. Ook wordt een aantal voorbeeldprojecten beschreven en geanalyseerd.

Innovatie in de recreatiesector: naar een nieuwe balans
Maart 2011
InnovatieNetwerk en STIRR vroegen innovatiedeskundige Marko Hekkert om een analyse van het innovatiesysteem in de recreatiesector. Hekkerts conclusie is dat het innovatiesysteem niet goed werkt. Hij stelt voor het systeem aan te pakken door het uitvoeren van een regionaal experiment, dat per definitie integraal is. Het doel daarvan is te laten zien dat het mogelijk is om ruimtelijke kwaliteit en een bloeiende recreatiesector hand in hand te laten gaan, en ook duidelijk te maken hoe je dat voor elkaar krijgt. Dit zou een stimulans voor andere initiatieven kunnen zijn, die op hun beurt weer het innovatiesysteem versterken.

De participatiemaatschappij; een antwoord op financiële uitdagingen bij het realiseren van (innovatieve) investeringen in de recreatiesector
Maart 2011
De recreatiesector kan veel bijdragen aan de economische bloei in Nederland. Op dit moment lijkt de groei van de sector te stagneren, vooral omdat de financiering van nieuwe (innovatieve) investeringsprojecten niet of nauwelijks van de grond komt. In dit rapport wordt na een analyse van de knelpunten als mogelijke oplossing voor de financiële problemen de ‘participatiemaatschappij’ aangedragen.

Recreatieondernemers in de knel
November 2008
Een quick scan naar knelpunten in de wet- en regelgeving m.b.t. recreatieondernemers, uitgevoerd door Kennis- en Innovatiecentrum Stichting Recreatie, in opdracht van het InnovatieNetwerk.

Recreatie en bereikbaarheid
Augustus 2008
Een essay over innoveren in de vrije ruimte, geschreven door Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit in opdracht van het InnovatieNetwerk.

Recreatie en toerisme dragen landschap en economie
Februari 2010
Verslag van een studiereis naar Engeland. Deze reis bood veel inzichten die nuttig zijn voor de Nederlandse situatie.