Parkstad Limburg

 Aanleiding en urgentie

Het regionale samenwerkingsverband Parkstad Limburg heeft de regio de afgelopen tien jaar duurzaam getransformeerd van zwart (mijnverleden) naar groen. De regio is toeristisch succesvol ontwikkeld en heeft een aantal hoogwaardige attracties met bovenregionale aantrekkingskracht zoals SnowWorld, Gaiapark en Megaland (Pinkpop). De omzet van het toerisme bedroeg in 2002/2003 115 á 125 miljoen euro, in 2006/2007 was deze circa 205 à 215 miljoen euro; een stijging van 75% in vier jaar. De doelstelling van de Strategische visie toerisme Parkstad Limburg is om in 2020 450 à 475 miljoen euro om te zetten, voornamelijk afkomstig uit verblijfstoerisme. In 2010 komt bijna nog 80% van de omzet uit dagtoerisme en 20% uit verblijfstoerisme; deze verhouding moet dus veranderen. Deze economische impuls is heel belangrijk voor Parkstad Limburg, want de bevolking krimpt snel. Daarnaast kan toerisme een positieve invloed hebben op het in stand houden van voorzieningen voor een aantrekkelijk leefklimaat.

Hoewel het dagtoerisme in Parkstad groeit, heeft de regio geen herkenbaar verhaal en is relatief onbekend. Een goed regionaal beeldverhaal kan een positieve impuls geven aan verdere groei, zeker in het verblijfstoerisme, en Parkstad Limburg toeristisch nog beter op de kaart zetten.

Behaalde resultaten

De stadregio en de ondernemers hebben de afgelopen tien jaar met veel inzet een indrukwekkende toeristisch-recreatieve omzetstijging gerealiseerd. Sinds 2009 is in het kader van het regionale beeldverhaal onder andere het volgende tot stand gebracht:

  • De gedachte is ontwikkeld om te werken met groene clusters (natuur, rust) en rode clusters (urbaan, actief vermaak). Deze clusters zijn ook aangewezen.
  • De stip op de horizon (2025) is bepaald: Parkstad, Capital of Green Art & Urban Design. Ofwel: wonen, werken en recreëren in een groene en dynamische stad
  • De visie is uitgewerkt in een plan van aanpak met een korte, middellange en lange termijn. KT: Marketingspoor, MT: Ontwikkeling Leisurering (snelweg rond Parkstad waaraan leisureclusters worden gekoppeld. De besluitvorming hierover is nog niet definitief):, LT: IBA-traject (Internationale Bau Ausstellung).
  • Besloten is om de ontwikkeling van het beeldverhaal niet als zelfstandig traject voort te zetten maar het te koppelen aan het IBA-traject.
  • Het marketingspoor is opgepakt door de VVV’s en de ondernemers.
  • De ideeën rond de clusters zijn door de Regio Parkstad nader uitgewerkt. Daarbij is een ‘no-regret-scenario’ toegepast: ook als de leisurering sneuvelt kan het uitgewerkte deel gewoon doorgaan.

Betrokken partijen

De trekkende partijen voor het regionaal beeldverhaal waren steeds de regio Parkstad en de provincie Limburg. Een diversiteit van partijen is wel heel actief geweest in trajecten die hier een relatie mee hebben. Het gaat dan onder andere om:De ondernemers van Parkstad Attractief (SnowWorld, GaiaPark, Kasteel Hoensbroek, Woonboulevard, ZLSM en Continium) en de VVV’s die werken aan productvernieuwing en promotie en marketing

  • De gemeenten die –de ene meer dan de andere- uitwerking geven aan de clusterbandering.

Klik door voor een ander pilotproject: Veluwe; Bossen van bezinning; Dijk van een Delta; Friese Meren.