Verhaalvormen

Beeldverhalen moeten verteld worden. Dat kan op verschillende manieren: in een beeldenboek of een film, op een website of in een folder. De vorm hangt af van het moment in het proces. Moeten potentiële partners enthousiast worden om zich bij het initiatief aan te sluiten, dan zal de vorm inhoudelijk vooral inzoomen op de voordelen van samenwerking. Worden nadat de eerste contouren vorm hebben gekregen potentiële investeerders gezocht, dan moet het accent weer net wat anders liggen. De vorm hangt ook af van de doelgroep. Als aan het einde van het proces bezoekers moeten worden aangetrokken, zal de vorm weer een andere insteek hebben.

Op de volgende pagina’s gaan we in op de verschillende verhaalvormen:

1   (Beelden)boek/brochure
2   Website
3   Filmpje
4   Inspiratieatlas
5   Vertelling
6   Augmented reality

Bij elke vorm gaan we in op:

 • Doel en doelgroep (doel: inspireren, informeren, promoten, enthousiasmeren;  doelgroep; voor wie is het product geschikt: ondernemers, overheden, bewoners, ruimtelijke professionals)
 • Moment in het proces dat ze ingezet kunnen worden
 • Voordelen en nadelen op het gebied van:
  • Toegankelijkheid/verspreidbaarheid (is het product makkelijk te dupliceren en te verspreiden?)
  • Flexibiliteit (is het product gaandeweg aan te passen door veranderende inzichten?)
  • Verbeeldingskracht (hoe sterk is het product in het neerzetten van een beeld en identiteit?)
  • Kosten (van productie, verspreiding en onderhoud)
 • Voorbeelden van bestaande producten

In de praktijk zijn de verschillende vormen niet zo strikt gescheiden. Vaak werkt het versterkend om meerdere producten in te zetten. In een beeldenboek kunnen bijvoorbeeld kansenkaarten staan  en een (korte) vertelling. En op een website kunnen ook video’s en beeldmateriaal staan. De crux is om de juiste mix te maken.