Jaarplan 2011

STIRR heeft in 2011 door uitvoering van het Innovatieprogramma Recreatie & Ruimte de volgende resultaten willen bereiken:

  1. Vergroting relevante kennis;
  2. Valorisatie kennis. Dat is: aanwezige kennis gebruiksklaar maken voor early adapters;
  3. Vergroten aantal innovators. Daarmee wordt bedoeld: meer ondernemers die actief zijn met innovatie op het snijvlak van recreatie& ruimte, inclusief beheer van natuur en landschap;
  4. Gedragen toekomstagenda met afspraken. Dat impliceert ook dat de plek van STIRR en het InnovatieProgramma in het geheel van organisaties en activiteiten helder moet zijn;
  5. Grondbezitters aangehaakt. Tenminste één natuurorganisatie is op projectniveau aangehaakt bij Recreatie & Ruimte. Voor landbouw zijn mogelijkheden voor aansluiting verkend;
  6. Financiering. De mogelijkheden van een participatiemaatschappij zijn onderzocht en deels beproefd. Nagegaan is of er een vervolg op de SBIR-regeling mogelijk is;
  7. Provincies. Duidelijk is of en zo ja onder welke voorwaarden provincies mee het InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte willen ondersteunen en uitvoeren.

Dit gebeurt door uitvoering van de projecten die beschreven zijn in het jaarplan.